Arina puhkuu tuulivoimaa Pohjoiseen


27.09.2011

Osuuskauppa Arina investoi Pohjois-Suomeen ja tuulivoimaan TuuliWatti Oy:n osakkaana. Tuulipuiston rakentaminen aloitettiin kesällä Simossa. Tämän vuoden loppuun mennessä tehoja saadaan irti jo niin, että Simossa voidaan tuottaa maamme tuulivoimaan kymmenen prosentin lisäys. Tämä tarkoittaa käytännössä 11 000 kotitalouden vuotuista energiankulutusta. Energiaohjelma laajenee aikanaan Iihin ja Tervolaan. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, TuuliWatti sijoittaa Pohjois-Suomeen sata miljoonaa euroa vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaikkiaan TuuliWatin suunnitelmissa puhutaan 400 miljoonan investoinneista hajasijoitettuna ympäri Suomea.

Arinalla on selkeät kaupalliset ja ympäristön suojeluun tähtäävät tavoitteet. Pohjoinen hyvinvointi kulkee myös sisällä suunnitelmissa. Tuulivoima on kotimaista, uusiutuvaa energiaa, jonka raakaainetta ei voi myydä pois, jonka tuotanto voi tahkota hyvinvointia juuri niille alueille, joille sitä rakennetaan. "Arinan tavoitteena on siirtyä ympäristöä vähän kuormittavaan, kestävään ja kotimaiseen energiantuotantoon. Haluamme tehdä asioita, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni." Asioiden täytyy olla toteuttamiskelpoista myös niin, että investoinnit kannattavat. "Ympäristöohjelma ja kestävä kehitys voivat panna pyörimään myös kaupallisesti toimivia energiaratkaisuja", kiteyttää Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

TuuliWatti haluaa olla yksi suurimmista tuulivoiman tuottajista Suomessa. Tulevina vuosina se aikoo sijoittaa 400 miljoonaa tuulivoiman uudistuotantoon. Jos kaikki sen suunnitelmat toteutuvat, se tulee tuottamaan noin viidenneksen kaikesta Suomessa tuotetusta tuulivoimasta.

Tällä hetkellä Euroopassa tuotetusta energiasta vain 5 % syntyy tuulesta. Eurooppa on silti etulinjassa ja yhteiseksi tavoitteeksi on otettu vuosi 2020, jolloin mantereen energiasta tuotetaan tuulella noin 14 %. Kasvu on vahvaa ja tuulipuistoja nousee ympäri Eurooppaa

Energiaa halutaan tuottaa ja säästää. Yhtenä tavoitteena on, että vuonna 2020 S-ryhmässä tuotetaan 25 % kaikesta kuluttamasta energiasta itse. Tämän energian on tarkoitus tulla muun muassa tuulivoimasta. "Energiansäästötavoitteet Arinan sisällä ovat tiukemmat, kuin EU:n yleisesti kaupalle asettamat ja tiukemmat, kuin kotimainen Kaupan
Liiton tavoite. Arina haluaa pienentää vuotuista energiankulutusta kaksi prosenttia vuosina 2008 – 2015.", valistaa Puutio. Tämä tarkoittaa jatkuvaa tavoitteellista työtä kaikissa ketjuissa ja toimipaikoissa. Asia on tärkeä kaupalle, kannattavuudelle ja ympäristölle. Nyt halutaan panostaa hiilidioksidineutraaliin, luonnon kantokyvylle sopivaan ja tulevia sukupolvia ajatellen kestävään energiantuotantoon. "Mahdollisuus uusiutuvien energioiden käyttöön selvitetään aina, kun suunnitellaan uusia investointikohteita", Puutio linjaa.

Millaisia vaatimuksia asetetaan niille alueille, joille tuulivoimalat pannaan pystyyn? Alueella täytyy olla valmiiksi infrastruktuuri. Se helpottaa kuljetuksia, vähentää kustannuksia ja tuo työvoiman valmiiksi saataville. TuuliWatti rakentaa tuulivoimalat maalle rannoille tai rannikon tuntumaan.