Arina perehdyttää työntekijänsä


09.06.2014

Osuuskauppa Arina järjesti uusille kesätyöntekijöilleen kaksi perehdytystilaisuutta. Klikkaa ja lue miten nuoret opastettiin Arinalaisiksi työntekijöiksi.

Oulun Original Sokos Hotel Arinan aulaan kerääntyy joukko nuoria. He ovat Osuuskauppa Arinan eri toimipaikkojen, kuten market- ja erikoisliikekauppojen sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan, uusia kesätyöntekijöitä. Suurimmalle osalle heistä päivä on ensimmäinen Arinan työntekijänä.

On alkamassa Arinan uusien kesätyötekijöiden perehdytystilaisuus. Nuoria vastassa on Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, joka avaa tilaisuuden puheenvuorollaan.

‒ Arina haluaa olla arvostettu työnantaja. Laadukas perehdytys ja palaute onnistumisesta ovat tekijöitä, joiden toteutuessa koemme tekevämme merkityksellistä työtä omistajien hyödyksi.

Puutio tiivistää hyvin sen, millainen on Arinalainen työntekijä: rohkea, tavoitteellinen, aktiivinen ja vastuullinen joukkuepelaaja. Ennen kaikkea hän on omistajalähtöinen.

‒ Arinalaisuus, osuustoiminnallinen yritysmuotomme ja yhteinen toimintakulttuurimme kannustaa meitä kaikkia tekemään työmme joka päivä hieman paremmin omistajien hyväksi. Meidän kaikkien työpanos mahdollistaa Arinan kehittymisen myös tulevaisuudessa.

Arinalaisiin kuuluu nyt myös tämä nuorten joukko eli pieni osa niistä yli kahdeksastasadasta uudesta kesätyöntekijästä, jotka tänä kesänä tutustuvat Arinaan työnantajana.

Niitäkään, jotka eivät tilaisuuteen ehdi, ei ole unohdettu. Jokaiselle työnsä aloittavalle on oma Töissä Arinassa -perehdytysopas, josta saa kattavasti tietoa osuuskaupasta, sen pelisäännöistä ja osuustoiminnasta yritysmuotona. Oppaan tarkoitus on varmistaa, että perehdytys työtehtäviin on riittävää ja työsuhteeseen liittyvät asiat ovat hallussa.

Tilaisuus osoittaa, että Arinalla uudet kesätyötekijät eivät ole vain kesähessuja, jotka tulevat ja menevät. Perehdyttämiseen panostetaan, ja kesätyöntekijöistä toivotaan pitkäaikaisia työntekijöitä. Tämän tuo esille myös Sale-ketjun ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Hakio.

‒ Olkaa rohkeita ja kertokaa uusista ideoistanne. Parhaimmillaan ne ovat kehityskelpoisia ideoita, joista voi tulla jopa koko Arinan yhteisiä toimitapoja.

Arinassa työntekijöiden toivotaan toimivan työssään esimerkillisinä joukkueen jäseninä, jotka uskaltavat laittaa itsensä likoon joukkueen edun nimissä. Vastuullisuuttakaan ei saa unohtaa.

‒ Toimipaikat ovat tärkein vaikuttamiskanavamme, ja palveluidemme käyttäminen paras palkinto. Tämän saavuttamisessa on työntekijöillämme suuri rooli, tiivistää markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen.

Jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, varmistetaan uusien työtekijöiden Arina-tietoisuus vielä lopuksi tentillä. Perehdytystilaisuuden päättää henkilöstöpäällikkö Minna Savikon lause, joka on enemmän kuin pelkkä jono sanoja.

‒ Tervetuloa Arinaan töihin!