Arina mukana rakentamassa lapsille liikuntapaikkoja


05.09.2013

Rovaniemen Vaaranlammen koulu sai uuden lähiliikuntakentän – Ässäkentän.

Rovaniemen Vaaranlammen koululle avattiin uusi lähiliikuntakenttä – Ässäkenttä – syyskuun alussa. Kentän avaus on osa S-ryhmän ja Suomen Palloliiton valtakunnallista yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on rakentaa sata monitoimikenttää suomalaisten alakoulujen pihoille. Rovaniemen lähiliikuntakenttä oli toinen Arinan alueelle rakennettava Ässäkenttä ja 24. koko Suomessa.

– Arina haluaa edistää pohjoissuomalaisten perheiden hyvinvointia tukemalla liikuntaharrastuksia erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Koulujen pihoilla sijaitsevat monitoimikentät toimivat virkistys- ja harrastuspaikkoina sekä kouluaikana että vapaa-ajalla. Kentät tarjoavat alueen lapsille mielekästä tekemistä ja liikunnan iloa, Arinan markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen sanoo.

Kunnat päättävät lähiliikuntaan tarkoitettujen kenttien rakentamisesta itsenäisesti ja rahoittavat rakentamisen normaalin käytäntönsä mukaisesti liikuntapaikkojen ja koulujen pihojen rahoituksesta. S-ryhmän paikalliset osuuskaupat ovat mukana tukemassa hanketta.

– Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen edellyttää korkeatasoisia liikuntapaikkoja lähellä kuntalaisia. Juuri tämän kaltaista aktiivista yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja elinkeinoelämän välillä tarvitaan, jotta saadaan aikaan kiinnostavia ja toimivia liikuntapaikkoja, toteaa Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piirijohtaja Esa Saajanto.