Arinalaisten hyveet

Arinalaiset hyveet perustuvat arvoihin. Ne kuvaavat, millaista käyttäytymistä osuuskaupassa arvostetaan ja mihin toivotaan määrätietoisesti pyrittävän.

Arinalainen on omistajakeskeinen. Hän osaa tarkastella toimipaikkaa omistajan silmin ja ymmärtää, mitä omistajahyödyn tuottaminen omassa työssä tarkoittaa. Hän on palveluhenkinen.

Arinalainen on tavoitteellinen. Hän pitää haasteista ja haluaa kehittää itseään ja työtään. Hän innostuu ja nauttii työstään. Hän toimii suunnitelmallisesti ja pyrkii aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Arinalainen on aktiivinen. Hän viestii selkeästi ja monipuolisesti. Hän osaa priorisoida ja hallitsee kiireen. Hän hakee ja jakaa tietoa ja osaamista aktiivisesti. Hän hallitsee kysymisen ja kuuntelemisen taidon.

Arinalainen on rohkea. Hän on ennakkoluuloton ja uskaltaa heittäytyä, innostua ja innostaa. Hän nauttii työstään ihmisten kanssa. Hän arvostaa itseään ja uskaltaa puolustaa arvojaan ja mielipiteitään.

Arinalainen on vastuullinen joukkuepelaaja. Hän ymmärtää yhteisten arvojen merkityksen. Hän on luotettava ja lojaali työkaveri. Hän arvostaa muita ihmisiä ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arinalainen on ammattiosaaja. Hän omaksuu uusia asioita. Hän hallitsee toimintamallit ja työvälineet ja toimii joustavasti uusia ratkaisuja luoden. Hän kykenee kehittämään toimintaa ja osaamistaan.

Arinalainen arvostaa itseään. Hän panostaa itsensä johtamiseen. Hän ymmärtää ravinnon, levon ja liikunnan merkityksen. Hän löytää kiitollisuuden aiheita ja osaa käsitellä vastoinkäymisiä. Hän arvostaa omaa ja muiden työroolia ja -suorituksia. Hän on ylpeä itsestään ja työstään.