Kaupan lauhdelämmön hyödyntäminen on erinomainen esimerkki kaupungin energiajärjestelmän ja kiinteistöjärjestelmien yhdistämisestä. Caverionin, Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian yhteistyössä kehittämä innovaatio lisää kustannustehokasta hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa. Uudenlainen tapa hallita energiavirtoja tarjoaa konkreettisen keinon ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kehitystyön verifioinnissa ovat olleet mukana myös VALOR Partners Oy ja VTT.

Oulun Ritaharjuun valmistuu keväällä 2022 Osuuskauppa Arinan uusi S-Market, joka tuottaa päästötöntä energiaa kaukolämpöverkkoon. S-Marketin energiajärjestelmä perustuu kiinteistön CO2-kylmälaitoksen hukkalämmön ja laitokseen yhdistetyn lämpöpumpun energian hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Järjestelmää ohjaa Caverionin älykäs automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että kaukolämpötuotannon ohjausjärjestelmiin. Innovaatio on viety vajaassa kahdessa vuodessa täyden mittakaavan teolliseen toteutukseen.

VALOR Partners Oy:n laskelmien mukaan Ritaharju mahdollistaa vuositasolla jopa 3 GWh kaukolämmön tehokkaan ja polttamattoman tuotannon.

”Samalla vähennetään päästöjä yli 500 tonnilla, mikä vastaa noin 170 omakotitalon lämmityksessä syntyviä päästöjä. Suomessa vastaavan tai suuremman kokoluokan kauppoja on noin 1000, joten potentiaali on merkittävä”, konkretisoi Kalle Ahlstedt Valor Partners Oy:ltä.

Kaupan innovatiiviset energiaratkaisut edistävät energiantuotantolaitosten tehokkuutta ja tästä hyötyvät sekä kauppa että energiayhtiöt. Tavoitteena on ratkaisu, jolla alennetaan kokonaisenergiankulutusta. Kiertotalouteen perustuvat toimintamallit ovat keskeinen keino energiajärjestelmien tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä.

”Oulun esimerkki osoittaa, että toimijoiden yhteisellä tahtotilalla ja yhteen hiileen puhaltamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Teknologialla on merkittävä potentiaali sekä hiilipäästöjen vähentämisessä että kaukolämpöverkkojen energiatehokkuuden parantamisessa”, jatkaa Klaus Känsälä VTT:ltä.

Innovaatiolla on iso yhteiskunnallinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Sen laajempi hyödyntäminen vaatii uudenlaista aluesuunnittelua ja modernin talotekniikan hyödyntämistä, jotta energiavirrat voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti.  Uudenlainen energiaratkaisu tarjoaa kaavoittajille, sijoittajille, rakennuttajille, energiayhtiöille, talotekniikan osaajille ja kiinteistönhuollon ammattilaisille uusia näkökulmia resurssiviisaiden ratkaisujen toteuttamiseen.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Arina, Caverion Suomi Oy, Coor Service Management Oy, Lassila & Tikanoja Oyj ja N-Clean Oy ovat allekirjoittaneet sopimukset Arinan kiinteistöpalvelujen hoitamisesta. Sopimusten myötä Arina ostaa kiinteistöpalveluja vuositasolla n. 7 Milj. eurolla, työllistäen välillisesti pohjoissuomalaisia kiinteistöalan ammattilaisia. Sopimusten työllistämisvaikutus on n. 100 henkilötyövuotta kokoaikaisiksi muutettuna.

Alueelliset ratkaisut varmistamaan onnistunutta asiakaskokemusta Arinan omistajille

Nykyisen sopimuksen päättyessä kesällä 2021, Arinan Kiinteistöt Oy kilpailutti kiinteistöpalveluiden sopimuksen. Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille alan suurille toimijoille Pohjois-Suomessa, jotka pystyvät laadukkaasti toimittamaan palvelut koko Arinan laajalla toimialueella. Saatujen tarjousten määrä ja laatu yllätti Arinan positiivisesti.

– Tavoitteena oli selvittää, löytyykö alueelta toimijoita, jotka voisivat tarjota paikallisesti laadukasta ja hyvää palvelua. Halusimme tehdä parannuksia sopimuksellisesti mm. reagointiaikoihin ja laatuun, sekä lisätä ketteryyttä olemassa oleviin toimintamalleihin. Valitut toimijat vakuuttivat meidät alueellisilla resursseilla, osaamisella ja kustannustehokkuudella, kertoo Arinan Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjohtaja Seppo Jakola.

– Onnistunut kiinteistöpalveluiden hoito näkyy suoraan omistajillemme turvallisena ja asiointia helpottavana palveluna. Pihat on kolattu, jäät hiekoitettu, siivous pelaa ja viat korjataan nopeasti, Jakola lisää.

– Olen iloinen, että yhteistyömme Arinan kanssa laajenee ja syvenee. Olen vakuuttunut, että pystymme kiinteistöjen hyvällä ylläpidolla sekä luomaan hyvät olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille että tehostamaan kiinteistöjen energiankäyttöä ja pienentämään niiden hiilijalanjälkeä. Vastuullisuus ja konkreettiset teot kohti hiilineutraaliutta ovat meidän molempien tavoitteena ja olemme yhdessä kehittämässä ratkaisuja uutta älykästä teknologiaa hyödyntämällä, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

– Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä kumppanin kanssa, joka jakaa meille tärkeät arvot, kuten vastuullisuus, laatu ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Iloitsemme siitä, että läsnäolomme Pohjois-Suomen alueella vahvistuu entisestään. Yhdessä Arinan kanssa tulemme varmistamaan kiinteistöjen käyttäjille viihtyisän, turvallisen ja laadukkaan käyttäjäkokemuksen, toteaa Coor Service Management Oy:n liiketoimintajohtaja Anja Alila.

– Me L&T:llä olemme todella innoissamme alkavasta yhteistyöstä. Tahdomme palvelujemme avulla varmistaa, että Arinan kiinteistöjen olosuhteet ja siisteys pysyvät korkealla tasolla. Panostamme tekemisessämme erityisesti vastuullisuuden ja energiatehokkuuden toteutumiseen, kiertotaloutta unohtamatta, kertoo Arina-kumppanuudesta vastaava L&T:n asiakkuusjohtaja Seija Silvennoinen.

– Olemme erittäin iloisia alkavasta yhteistyöstä Osuuskauppa Arinan uutena kumppanina. Suomalaisena perheyrityksenä toimimme arvojemme mukaisesti lähellä asiakasta, ihmiseltä ihmiselle. Arvojemme mukainen toiminta on siivittänyt meitä kasvuun ja työllistämme jo n. 1 400 ammattilaista ympäri Suomen ja nyt alkavan yhteistyön myötä myös Arinan alueella merkittävää henkilömäärää. Kiitämme Osuuskauppa Arinaa luottamuksesta ja yhdessä rakennamme toimintaamme raikkauden ja puhtauden sekä kehittämisen merkeissä, N-Clean Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja Rauno Nurmi kiittelee.

Osuuskauppa Arina kiittää ISS Suomea pitkästä yhteistyöstä ja toivottaa uudet toimijat tervetulleeksi. Uudet toimijat aloittavat kohteissa 1.7.2021. Nyt solmitut sopimukset ovat kestoltaan 3 + 2 vuotta.

 

Lisätietoja:

Caverion Suomi Oy, divisioonajohtaja Ville Tamminen, +358 50 390 0129, ville.tamminen@caverion.com

Coor Service Management Oy, liiketoimintajohtaja Anja Alila, Itä- ja Pohjois-Suomi, +358
50 430 1172, anja.alila@coor.com

Lassila & Tikanoja Oyj, asiakkuusjohtaja Seija Silvennoinen, +358 50 385 3907, seija.silvennoinen@lassila-tikanoja.fi

N-Clean Oy, myyntijohtaja Katarina Katajainen, +358 40 480 2682, katarina.katajainen@nclean.fi

Arinan Kiinteistöt Oy, kiinteistöjohtaja Seppo Jakola, +358 50 337 5890, seppo.jakola@sok.fi

Osuuskauppa Arina ei ole onnistunut saamaan Limingassa sijaitsevan perinteisen ravintola Hannu Krankan liiketoimintaa kannattavaksi. Kahvila- ja ravintola-alan kilpailu on lisääntynyt kunnassa merkittävästi viime vuosina. Ravintola Hannu Krankan asiakasvirta on ollut laskeva ja toiminta tappiollista useiden vuosien ajan.

Kilpailutilanteen kiristymisen ja tappiollisen toiminnan seurauksena Osuuskauppa Arina on joutunut käymään ravintolan ja sen henkilökunnan osalta yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen pohjalta Arinan hallitus on päättänyt liiketoiminnan lopettamista elokuun alussa, toiminnan päättyessä legendaarisiin Valkosipulifestivaaleihin. Hannu Krankka on toiminut nykyisissä tiloissa vuodesta 2007 alkaen. Ravintolan työntekijät työllistyvät muihin Arinan toimipaikkoihin.

Arinan Kiinteistöt Oy vuokraa ko. liiketilat Limingan keskustassa, S-marketin kiinteistössä, jossa käy päivittäin useita satoja, jopa toista tuhatta asiakasta.

Arina jatkaa palveluiden kehittämistä Pyhäjoen kunnan alueella. Kesällä 2013 Pyhäjoen kunnan entisen Shell-huoltoaseman kiinteistön sekä sen ympärillä olevien maa-alueiden kaupasta solmittiin esisopimus Arinan Kiinteistöt Oy:n, kiinteistönomistajien sekä Pyhäjoen kunnan välillä. Tällä hetkellä kiinteistöjen omistussuhteet ovat ennallaan ja huoltamokiinteistössä toimii paikallisen 4H-yhdistyksen ylläpitämä kahvila-myymälä, jonka toimintaa Osuuskauppa Arina on tukemassa. Nykyinen Sale-lähimyymälä Pyhäjoella  toimii Osuuskauppa Arinan kiinteistössä osoitteessa Vanhatie 52.

Arinan Kiinteistöt Oy:n tavoitteena on Arinan nykyisen kauppapaikan uudelleenkaavoituksen varmistaminen. Tavoitteena on myös selvittää Pyhäjoen kunnan rooli uudishankkeessa. Arinan ja Pyhäjoen kunnan neuvottelut ovat jatkuneet aktiivisesti.

Hankesuunnittelun edetessä allekirjoitetaan esisopimusten mukaiset kiinteistöjen kauppakirjat. Ennen kauppakirjojen allekirjoitusta ja rakennushankkeen aloitusta Arinan hallitus päättää esisopimusten mukaisesti investoinnista. Osuuskauppa Arina ja Pyhäjoen kunta informoivat hankkeen tarkemmasta aikataulusta toukokuun 2015 aikana.